Obawiasz się zatorów płatniczych? Obniż ryzyko przez faktoring bez regresu!

W prowadzeniu przedsiębiorstwa kluczowe jest zachowanie płynności finansowej, czyli równowagi pomiędzy wpływami a wydatkami. Według firmy Finea głównym zagrożeniem dla jej utrzymania są zatory płatnicze. Jak można im zapobiegać?

Jak powstają zatory płatnicze?

Zatorami płatniczymi określa się sytuację, w której zadłużenie jednego z kontrahentów przechodzi na kolejnego, dlatego ma miejsce kumulacja długów. Do ich powstawania dochodzi głównie w okresie pogorszenia sytuacji finansowej firmy, która może wynikać z zastojów, inflacji.Efektem zatorów płatniczych jest zaburzenie płynności finansowej firmy, ponieważ bez należnych jej środków ma ona wtedy trudności z terminowym regulowaniem własnych wydatków. Konsekwencją może być nawet niewypłacalność, która w dłuższym okresie prowadzi do bankructwa.

Zatory płatnicze – jak im zapobiegać?

Firma może wykorzystać różne metody, by zredukować ryzyko pojawiania się zatorów płatniczych oraz niewypłacalności. Wśród nich znajdują się między innymi:- dokładne sprawdzanie kontrahentów,- stosowanie natychmiastowej płatności lub krótszych terminów płatności,- pobieranie przedpłat.

Dodatkowo przedsiębiorca może zdecydować się na faktoring pełny, który również jest określany faktoringiem bez regresu. Faktoring pełny co to jest?

Faktoring jest usługą umożliwiającą finansowanie wystawionych przez firmę faktur, jeszcze zanim dojdzie do zapłaty należności przez kontrahenta. Środki przekazuje wtedy faktor – firma prowadząca usługi faktoringu.

Usługa ta prowadzona jest również w opcji bez regresu, czyli jako faktoring pełny. Zakłada on wykupienie wierzytelności przez faktora, co znosi z wystawcy faktury odpowiedzialność za brak zapłaty przez kontrahenta. Wobec tego często określana jest ona również jako faktoring z ubezpieczeniem należności.

Z kolei usługa przeciwna dla faktoringu bez regresu, czyli faktoring z regresem nie daje takiej możliwości i w związku z tym nie obniża on ryzyka, które wynika z niewypłacalności kontrahentów.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring pełny?

Usługa faktoringu pełnego skierowana jest do firm, którym zależy zarówno na redukcji ryzyka dotyczącego zatorów płatniczych, jak i uzyskaniu lepszej płynności finansowej.

Faktoring pełny z tego względu bardzo często wybierany jest przez przedsiębiorstwa, które często zawierają kontrakty z nowymi kontrahentami, dlatego nie mają pewności dotyczącej ich wypłacalności.

Warto jednak pamiętać o tym, że w porównaniu do faktoringu z regresem ten bez regresu będzie związany z dodatkowym kosztem.

Gdy firma wybiera faktoring pełny jak księgować wtedy takie transakcje? Jako że dochodzi do sprzedaży wierzytelności, konieczne będzie wyksięgowanie jej z ksiąg. Należy również zaksięgować wpływ od firmy faktoringowej oraz koszty poniesione w związku z tą usługą.

Dodatkowe informacje: finea.pl

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.