Spadek – w sądzie czy u notariusza?

Polskie prawo spadkowe służy regulowaniu kwestii związanych z dziedziczeniem i przekazywaniem swojego majątku przez zmarłe osoby. Złożone jest z wielu regulacji, które mogą wydawać się dosyć zawiłe dla osób, jakie nie pracują w branży prawniczej. Jedną z najczęściej budzących wątpliwości kwestii jest to, kiedy sprawa spadkowa odbędzie się w sądzie, a kiedy wystarczy jedynie wizyta u notariusza.

Wizyta u notariusza

O dziedziczeniu ustawowym mówi się, gdy spadkodawca nie sporządził żadnego testamentu. W takiej sytuacji spadkobiercy mają prawo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu albo o przyjęciu spadku przed notariuszem lub sądem. Notariusz jest zobowiązany do tego, aby sporządzić stosowny akt, jaki poświadcza dziedziczenie.

Trzeba oczywiście zwrócić uwagę na fakt, czy spadkodawca nie był w posiadaniu nieruchomości, ewentualnie udziału w niej. Wtedy bowiem istnieje konieczność sporządzenia aktu notarialnego, jaki dotyczy dziedziczenia. Takie rozwiązanie gwarantuje zarówno skuteczność prawną, jak i wpis do księgi wieczystej.

Nie można przy tym zapominać, iż w kwestiach związanych ze spadkami zawsze posiada się prawo do zdecydowania się na fachową pomoc radcy prawnego albo adwokata. Aby ją otrzymać, wystarczy wejść na stronę internetową https://www.kancelaria-walterowicz.pl/ i skontaktować się z prawnikami doskonale znającymi prawo spadkowe.

Czynności notarialne

Sprawy związane ze spadkami w sporej ilości przypadków można załatwić bez konieczności wszczynania stresującego postępowania sądowego, ale za to z udziałem notariusza. Z czynności notarialnych, jakie mieszczą się w zakresie prawa spadkowego, da się wskazać chociażby:

  • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (alternatywa dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku),
  • sporządzenie testamentu i protokołów z jego otwarcia,
  • sporządzenie umowy zbycia spadku oraz działu spadku,
  • zaprotokołowanie oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu.

Odbywają się one w kancelarii notarialnej. Jednakże zanim do tego dojdzie, często konieczny jest udział adwokata, jaki potrafi udzielić przydatnych porad prawnych w dziedzinie prawa spadkowego oraz w kwestiach majątkowych, a ponadto będzie w stanie wesprzeć swojego klienta w negocjacjach między spadkobiercami. Większość kancelarii prawniczych na stałe współpracuje z notariuszami, dzięki czemu wszystkie te czynności przeprowadza się znacznie sprawniej.

Sprawa sądowa

Niekiedy zdarza się, że spadkobierca chciałby uzyskać tytuł prawny do spadku, aczkolwiek nie jest pewny, czy posiada stosowne prawo do dziedziczenia. W takiej sytuacji należy złożyć pozew do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Drobiazgowo rozpatrzy on sprawę, a następnie wyda stosowne orzeczenie. Stwierdzi w nim, kto konkretnie jest właściwym spadkobiercą, a także na jakich konkretnie zasadach powinno nastąpić dziedziczenie. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnego testamentu, to następuje ono z ustawy i zadaniem sądu będzie ustalenie, komu i jakie uprawnienia przysługują.

W przypadku konieczności złożenia pozwu do sądu wiele osób decyduje się na pomoc radcy prawnego lub adwokata. Osoby te pomagają bowiem zarówno w ustaleniu prawa do spadku, jak i w odpowiednim sporządzeniu i przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów procesowych.

Lepiej udać się do notariusza, czy do sądu?

Oba wyżej wymienione modele postępowania posiadają zarówno wady, jak i zalety. Orzeczenie sądowe stwierdzające nabycie spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza mają praktycznie tożsame skutki prawne. W kancelarii notarialnej sprawę z pewnością załatwi się szybciej, aczkolwiek jeżeli między spadkobiercami pojawił się spór, to droga sądowa może okazać się konieczna. Wszystko więc zależy od indywidualnej sytuacji.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.