Jak można chronić znaki towarowe?

Prawie każdy przedsiębiorca posługuje się znakami towarowymi. Warto zadbać o ich prawidłową ochronę – chociażby po to, aby uniemożliwić konkurencji podszywanie się pod nasze produkty. Co więc należy zrobić, aby chronić znaki towarowe?

Prawo znaków towarowych – kluczowe pojęcie

Aby dobrze zrozumieć, co należy zrobić, aby dobrze ochronić znak towarowy, trzeba zastanowić się, czym on w ogóle jest. Zgodnie z Prawem własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, dzięki któremu możliwe jest odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Jednocześnie znak to musi być taki, aby było możliwe jego przedstawienie w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Tym samym wśród najpopularniejszych przykładów znaków towarowych można wymienić rysunek, literę, cyfrę, kolor, a także kształt towaru lub opakowania. Warto pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy może dotyczyć także dźwięku.

Zawsze więc ustalenie czy mamy do czynienia ze znakiem towarowym może zostać przeprowadzone jedynie w okolicznościach konkretnego przypadku. Kiedy zaś zostanie udzielona pozytywna odpowiedź na to pytanie, można przejść do uzyskania prawa ochronnego, które przysługuje na każdy znak towarowy. Prawo znaków towarowych – znajdujące się przede wszystkim w ustawie Prawo własności przemysłowej – przewiduje w tej sprawie stosowną procedurę. Zawsze warto się do niej odpowiednio przygotować. Właściwie każdy błąd może doprowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy?

Aby uzyskać prawo ochronne na znak towarowy, należy dokonać stosownego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Można to uczynić osobiście bądź wypełnić stosowny wniosek za pośrednictwem Internetu. Zawsze jednak należy trzymać się ustalonego wzoru, który zdecydowanie ułatwia pozytywne zakończenie całej procedury, a więc udzielenie prawa ochronnego przez Urząd. W jej trakcie najpierw wniosek jest badany pod kątem formalnym. Jeżeli więc został on sporządzony w nieprawidłowy sposób bądź nie został opłacony, Urząd wezwie do stosownych uzupełnień. Najczęściej jednak wezwania do uzupełnienia braków dotyczą dołączenia brakujących załączników.

Czy rzeczywiście chodzi o znak towarowy?

Skoro zaś prawo ochronne może zostać udzielone na znak towarowy, to przy merytorycznym rozpoznawaniu sprawy Urząd Patentowy bada przede wszystkim czy przedstawiony do rejestracji znak spełnia przedstawione powyżej wymagania. Prawo znaków towarowych jest tu jednoznaczne. Dlatego tak istotną kwestią jest zadbanie w pierwszej kolejności o to, aby znak objętych wnioskiem odpowiednio się wyróżniał i dotyczył działalności przedsiębiorcy. Liczy się także odpowiednie umotywowanie samego wniosku. Im jest on lepiej sporządzony, z tym większą dozą prawdopodobieństwa można spodziewać się, że Urząd Patentowy udzieli wnioskodawcy prawa ochronnego.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.