Stypendia dla obywateli Ukrainy. Dlaczego warto z nich skorzystać?

Programy stypendialne to szansa na rozwijanie zainteresowań oraz dofinansowanie prowadzonej działalności naukowej. W Polsce mogą z nich skorzystać zarówno obywatele naszego kraju, jak i osoby zza granicy, w tym szczególnie licznie obecni tu mieszkańcy Ukrainy. Dzięki stypendiom obcokrajowcy mają możliwość nie tylko prowadzenia badań naukowych, lecz także lepszego poznania naszego kraju, znajdujących się na jego terenie ośrodków badawczych i akademickich, a także nawiązania nowych znajomości, które pomogą im w rozwoju kariery naukowej w przyszłości.

Stypendia dla Ukraińców. Do kogo są skierowane?

W Polsce dostępne są różnego rodzaju programy stypendialne skierowane do osób o różnych potrzebach. Są one przeznaczone także dla obywateli Ukrainy, którzy chcieliby rozpocząć lub kontynuować swoje prace badawcze w Polsce. Do grupy ich beneficjentów zaliczają się zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi ukraińskich uczelni, których zainteresowania skupiają się wokół historii, kultury, polityki i stosunków międzynarodowych kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendia można uzyskać na określony czas – od kilku miesięcy po cały rok akademicki.

Stypendia dla Ukraińców zapewniają korzystającym z nich osobom nie tylko niezbędne do prowadzenia badań na terenie naszego kraju wsparcie finansowe, ale także niepowtarzalną możliwość rozwijania swoich umiejętności badawczych w polskich instytucjach naukowych. To także szansa na nawiązanie nowych znajomości i otrzymania wsparcia w pracy badawczej od polskich naukowców. To inicjatywa o szerokim zasięgu, która zapewnia młodym ludziom z Ukrainy możliwość rozwoju akademickiego, zdobycia nowych, cennych doświadczeń, a także poznania metodologii pracy w polskich ośrodkach badawczych.

Programy stypendialne dla obcokrajowców Centrum Mieroszewskiego

Jedną z polskich instytucji, które regularnie ogłaszają programy stypendialne skierowane do obcokrajowców, jest Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. W ubiegłym roku z jego inicjatywy powołane zostały trzy stypendia dla Ukraińców i obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Były to programy „Badaj w Polsce”, „Badaj na Ukrainie” oraz „Miesiąc w Polsce”.

Program stypendialny „Badaj w Polsce” był skierowany do obcokrajowców, którzy zajmowali się działalnością naukowo-badawczą związaną z historią, polityką, kulturą oraz dziedzictwem narodów Europy Środkowo-Wschodniej. W 2023 r. stypendium to zostało przyznane dla 15 obywateli Ukrainy, Białousi, Litwy oraz Rosji.

Program „Badaj na Ukrainie” to z kolei stypendium dla Ukraińców, którzy pomimo trwającej na terenie ich kraju wojny, pozostali w swojej ojczyźnie i prowadzą działalność naukową. Stypendium otrzymało 27 badaczy z Ukrainy, którzy będą w jego ramach prowadzili badania m. in. nad rolą kryzysów i konfliktów w rozwoju krajów Europy Wschodniej, polsko-ukraińskimi interakcjami naukowymi i oświatowo-kulturowymi, aksjologią współczesnej wojny oraz losami polskich studentów na Uniwersytecie Charkowskim w XIX i XX w.

Trzeci program „Miesiąc w Polsce” ma natomiast za zadanie umożliwić zainteresowanym udziałem w nim naukowcom z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji zgłębienie i dokumentowanie istotnych aspektów historii, sytuacji politycznej, kultury oraz dziedzictwa narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Wzięcie w nim udziału to unikalna szansa dla obcokrajowców na rozwijanie swojej wiedzy i zainteresowań oraz bliższe poznanie Polski, jej tradycji, kultury i historii.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.