Jak dogadać się w sprawie podziału majątku po rozwodzie?

Podział majątku związany z rozwodem to często jedna z najbardziej newralgicznych kwestii. Jak się dogadać, żeby znaleźć kompromisowe rozwiązanie?

Czym jest majątek wspólny małżonków i jak go podzielić po rozwodzie?

W majątek wspólny małżonków wchodzą różne składniki – co do zasady mowa tu o przedmiotach i prawach majątkowych nabytych w czasie trwania małżeństwa. Nie ma tu znaczenia czy zostały nabyte przez małżonków wspólnie czy osobno. Oczywiście nie wszystkie posiadane przez nich przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego. Nie zaliczają się do niego na przykład przedmioty osobiste małżonków. W majątek wspólny wchodzą natomiast wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej, emerytury, świadczenia wynikające z ubezpieczenia społecznego. Co istotne te składniki majątku stają się wspólne z momentem wypłacenia lub pobrania. W skład majątku wspólnego wliczają się także dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego małżonków. Wyliczenie to należy traktować przykładowo, zakres majątku wspólnego może być dużo szerszy.

Rozwód a podział majątku

Rozwód pociąga za sobą podział majątku. Jeśli małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, podziału nie trzeba dokonywać, ich składniki majątku zostają przy nich. Jeśli natomiast mieli wspólność, ustanie ona z momentem rozwodu i majątek trzeba będzie podzielić. Warto jednak wiedzieć, że podział majątku wspólnego nie jest obligatoryjny przed sądem – małżonkowie mogą się dogadać i postawić na podział majątku polubowny.

Czy warto skorzystać z mediacji?

Żeby ugodowo podzielić majątek wspólny skorzystać można z mediacji. Mediator jest osobą, która zdecydowanie może pomóc dogadać się w tej sprawie. Nie rozwiąże on sprawy w imieniu stron, ale pomoże obniżyć poziom emocji, zadając różne pytania nakieruje na możliwe rozwiązanie. Przede wszystkim, mediator jest osobą niezaangażowaną emocjonalnie w spór, bezstronną i wykwalifikowaną do prowadzenia mediacji oraz wpisaną do wykazu mediatorów prowadzonego przez sąd okręgowy. Jeśli uda się porozumieć w drodze mediacji, będzie można oszczędzić sobie stresującego podziału majątku w drodze rozprawy.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod adresem https://mediana.sos.pl.

[ Treść sponsorowana ]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.