Zdobądź dotację na pompę ciepła z programu Moje Ciepło

Zdobądź dotację do swojej nowej pompy ciepła z programu Moje Ciepło.Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wskazaną w pozwoleniu na budowę, lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego to możesz się starać o dotację do zakupu pompy ciepła.

Na jakie pompy ciepła można dostać dofinansowanie?

  1. Pompy ciepła typu powietrze/woda i gruntowe pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej pomp ciepła na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej minimum A++ dla klimatu umiarkowanego i dla temperatury zasilania w domu grzejników 55°C.
  2. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnej wentylacji mechanicznej dla całego budynku muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego (Polska należy do klimatu umiarkowanego).

Co rozumiane jest przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny?

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, który na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 1. Nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Jakie warunki musi spełniać budynek jednorodzinny?

Budynek musi uzyskać podwyższony standard energetyczny. Głównym parametrem decydującym o przyznaniu dofinansowania będzie osiągnięcie niskiego wskaźnika EP(H+W), czyli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną Energię Pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie:

 1. W pierwszym roku funkcjonowania (rok 2022) programu „Moje Ciepło” zastosowany zostanie wymóg EP ≤ 63 kWh/m²rok,
 2. W kolejnych latach ma wynosić EP ≤ 55 kWh/m²rok
 3. W budynku jednorodzinnym nie może być drugiego źródła ciepła na paliwo stałe, dopuszczalny jest kominek lub koza grzewcza tzw. ogrzewacz pomieszczeń, czyli ogrzewanie bez wymiennika tzw. płaszcza wodnego i rozprowadzania ciepłego powietrza po pomieszczeniach.
 4. Inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania gdy działalność gospodarcza prowadzona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przekracza 20% powierzchni całkowitej budynku.
 5. W przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu trwałości projektu (5lat) na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, to beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Poziom dofinansowania nie jest uzależniony od dochodów beneficjenta. Dochód nie jest brany pod uwagę!

Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie www.ceb.com.pl/program-moje-cieplo

Z dużym doświadczeniem w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanych charakterystyk energetycznych specjalizuje sięfirma CEB.COM.PL tel:787583988.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.