Czym jest gruz mieszany?

Nieodłącznym elementem wszystkich prac remontowych lub budowlanych jest powstawanie gruzu. Co istotne, nie jest on jednorodnym surowcem – różne rodzaje odpadów poremontowych pozwalają klasyfikować gruz w różnych grupach. Wyróżnia się zatem gruz czysty, ale również mieszany i zanieczyszczony. Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat gruzu mieszanego i innych odmian.

Gruzem czystym nazywa się odpady jednorodne, które powstają przy pracach remontowych i budowlanych. Obejmuje on ziemię, ceramikę, gruz ceglany i betonowy. Do czystego gruzu zalicza się zatem tynk ze ścian i sufitów, porotherm, płytki i dachówki ceramiczne, cegły, armaturę łazienkową i porcelanę, a także beton w każdej postaci, w tym m.in. słupy, rozkute fundamenty, elementy zbrojenia betonowego itp.

Co istotne, nie powinien on być zmieszany zarówno z innymi rodzajami odpadów, jak i ze sobą nawzajem. Musi być zatem przechowywany w dedykowanych kontenerach na gruz albo workach typu big bag, a następnie wywieziony do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wywóz odpadów budowlanych w Warszawie bądź innym mieście możesz wykonać samodzielnie, bądź skorzystać z oferty wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy. Ciekawe oferty znajdziesz w serwisie Śmieci.eu. Jeśli nie chcesz go wywozić, możesz go skruszyć i wykorzystać jako fundament bądź podbudowę pod drogę dojazdową, podjazd albo parking.

Czym jest gruz mieszany?

W zakres gruzu mieszanego wchodzą wszystkie elementy czystego gruzu, a dodatkowo jeszcze:

– tworzywa sztuczne,

– materiały wielkogabarytowe,

– siatki montażowe z pozostałościami tynku i kleju, folie malarskie, drewniane fragmenty, duża ilość tynku,

– fragmenty płyt gipsowo-kartonowych (tzw. nida gips), silka, suporex, szlaka, silikat, żabinka,

– ceramika i armatura sanitarna.

Po pokruszeniu gruz mieszany sprawdzi się jako materiał budowlany. W jego skład nie mogą wchodzić odpady niebezpieczne, szklane słoiki i butelki, opakowania po chemii budowlanej i gospodarczej czy butelki plastikowe po napojach. Do gruzu mieszanego nie można też wrzucać opakowań po farbach i cemencie, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, a także dywanów i wykładzin.

Co więcej, o ile nie przekraczają one 5% objętości kontenera, w pojemniku mogą się też znaleźć: wełna mineralna, szkło okienne i styropian. Jeśli odpady nie spełnią tych kryteriów, przy oddawaniu do PSZOK-u zostaną uznane za gruz zanieczyszczony. W przypadku, gdy w kontenerze znajdą się też odpady komunalne, pojemnik nie zostanie przyjęty.

Czym jest gruz zanieczyszczony?

Gruz zanieczyszczony obejmuje wymienione wyżej elementy, a także odpady dodatkowe, których nie można umieścić w pojemnikach np. na gruz czysty. W zakres gruzu zanieczyszczonego wchodzi zatem ceramika, płyty G-K, a także papa, spalenizna, guma, szkło czy trawa syntetyczna w workach. Co istotne, zarówno gruz zmieszany, jak i zanieczyszczony, nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych, takich jak azbest czy eternit.

Jeśli interesuje Cię wywóz gruzu w Warszawie, ale masz wątpliwości, czy konkretne odpady możesz zaliczyć do gruzu czystego, zmieszanego albo zanieczyszczonego, zawsze możesz dopytać specjalistów z firmy zajmującej się wywozem odpadów.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.