Wysokość alimentów na dziecko – od czego zależy?

Od czego właściwie zależy wysokość alimentów na dziecko? Takie pytanie warto postawić sobie nie tylko przy okazji rozwodu. Tym bardziej że jest to kwestia uregulowana przez prawo, co oznacza z kolei, że wysokość miesięcznych świadczeń alimentacyjnych nie może zostać ustalona w dowolny sposób.

Przy alimentach liczy się Kodeks rodzinny

W sprawach dotyczących alimentów, jak zresztą w większości spraw rodzinnych, kluczowe znaczenie mają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. To właśnie w tej ustawie znajduje się odpowiedź na pytanie, od czego zależy wysokość alimentów na dziecko. Przepis jest jednoznaczny: świadczenia alimentacyjne należy ustalić tak, aby odpowiadały usprawiedliwionym potrzebom dziecka oraz zarobkowym możliwościom rodzica.

Wobec tego adwokat w Gdańsku wyjaśnia, że ustawodawca z jednej strony wskazał na podstawowe czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, ustalając wysokość alimentów, z drugiej zaś uczynił to w taki sposób, że sąd ma stosunkowo dużą swobodę przy określaniu kwoty, jaką w każdym miesiącu rodzic będzie musiał płacić swojemu dziecku. W końcu zarówno „usprawiedliwione potrzeby” dziecka, jak i „możliwości zarobkowe” rodzica zawsze zależą od okoliczności konkretnego przypadku.

Brak pracy czy niskie dochody to nie przeszkoda

W pierwszej kolejności trzeba pamiętać o tym, że w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest mowa o możliwościach zarobkowych rodzica, a nie o jego faktycznych, miesięcznych dochodach. Jeżeli nawet rodzic jest bezrobotny, pracuje na czarno czy celowo ukrywa swoje dochody, to i tak ma obowiązek płacić alimenty. I to w odniesieniu do takich dochodów, jakie mógłby osiągnąć, gdyby podjął pracę odpowiadającą jego wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu oraz kondycji zdrowotnej.

Drugim czynnikiem, od którego zależą alimenty, są usprawiedliwione potrzeby dziecka. Również w tym przypadku liczą się okoliczności konkretnego przypadku, gdyż właściwie każde dziecko ma inne potrzeby. Trzeba wziąć pod uwagę jego wiek, zainteresowania, stan zdrowia, czy jakiekolwiek specjalne okoliczności, np. konieczność korzystania ze specjalistycznego leczenia, rehabilitacji, niestandardowej diety bądź korepetycji.

Kiedy wysokość alimentów może się zmieniać?

Ani potrzeby dziecka, ani możliwości zarobkowe rodzica nie mają charakteru stałego. Dlatego adwokat od spraw rodzinnych w Gdańsku przypomina, że wysokość alimentów może ulec zmianie zarówno wtedy, gdy zmieni się zakres potrzeb dziecka, jak i możliwości zarobkowe rodzica. W pierwszym przypadku sądy stają na stanowisku, że zawsze potrzeby dziecka są tym większe, im jest ono starsze. Co oczywiście nie wyklucza podwyższenia alimentów w jakiś nadzwyczajnych okolicznościach.

Należy przy tym podkreślić, że alimenty mogą również zostać zmniejszone. Najczęściej podstawą do tej decyzji są problemy finansowe rodzica, związane z ciężką chorobą, kalectwem czy koniecznością poniesienia jakiś nieprzewidzianych i dużych wydatków. Przy czym zawsze o zmianie wysokości alimentów decyduje sąd bądź sami rodzice w drodze ugody.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.