Na czym polega mediacja w sprawach rodzinnych?

W obecnych czasach konflikty rodzinne są bardzo złożone, więc mediacja w sprawach rodzinnych jest niezwykle potrzebna. Czy mediacja w sprawach rodzinnych różni się od innych metod rozwiązywania konfliktów? Przeczytaj artykuł i poznaj zalety takich rozwiązań.

Na czym polega mediacja w sprawach rodzinnych?

Mediacja dotycząca spraw rodzinnych jest procesem, w którym strony konfliktu bez przymusu uczestniczą w szukaniu najlepszych rozwiązań za pomocą neutralnego mediatora. Przeprowadzenie mediacji może być alternatywą dla procesu sądowego. Mediacja może prowadzić do osiągnięcia satysfakcjonujących porozumień dla obu stron, jednocześnie minimalizując koszty oraz stres, jaki może być związany z rozstrzyganiem sporów.

Mediacja jest to metoda rozwiązywania sporów, gdzie strony uczestniczą w negocjacjach z pomocą niezależnego mediatora. Podstawą przeprowadzenia mediacji są przepisy prawa oraz kodeksu cywilnego. Podstawy uregulowane są w polskim prawie, co pozwala na zastosowanie tej metody w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych.

Indywidualne spotkania mediatora mogą przynieść wiele korzyści. Mediator musi posiadać odpowiednie wykształcenie, zdolności porozumiewania oraz doświadczenie w zakresie specyfiki problemów w rodzinie. Poza tym ma za zadanie pomóc stronom w komunikacji oraz wypracowaniu odpowiednich rozwiązań. W niektórych przypadkach sąd wyznacza mediatora, jeśli mediacje są prowadzone w ramach postępowania sądowego. Natomiast wysokość wynagrodzenia mediatora jest ustalana indywidualnie, mediator może odmówić prowadzenia mediacji, jeśli uzna, że nie może pomóc stronom.

Zalety związane z przeprowadzeniem mediacji

Mediacja może być używana w przypadku różnych spraw rodzinnych, może dotyczyć władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi czy podziału pieniędzy Strony konfliktu podczas mediacji mogą ustalić rozwiązania, zanim sprawa trafi do sądu. Możliwe jest także wypracowanie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron, zgodnie z potrzebami. Mediacje, które budowane są w oparciu o szacunek sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu pomiędzy stronami. Mogą też przyczynić się do poprawy relacji w rodzinie.

Mediacja w prowadzeniu sądowym odbywają się na wniosek bądź z inicjatywy sądu. Jeśli jest mediacja pozasądowa, strony dobrowolnie decydują się na skorzystanie z takiej metody rozwiązania konfliktu, nim sprawa trafi do sądu. Zarówno mediacje na podstawie postanowienia sądu i te w działaniu pozasądowym mają na celu porozumienie się między stronami, jednak różnią się pod względem formalności, kosztów czy stopnia zaangażowania w proces mediacji.

Proces w zakresie prowadzenia mediacji

Postępowanie mediacyjne dotyczące spraw rodzinnych jest procesem, który ma za zadanie rozwiązywanie konfliktu między stronami z pomocą naturalnego mediatora. Całość postępowania mediacyjnego składa się z kilku etapów.

Strony uczestniczą w meetingach wraz z mediatorem, który pomaga w negocjacjach oraz komunikacji. Czas trwania takich mediacji może być zależny od kilku czynników od tego, jak bardzo skomplikowane są sprawy oraz zaangażowanie z obu stron. Dodatkowo postępowanie mediacyjne może się przedłużać, jeśli to pomoże uzyskać dobry efekt końcowy. Pierwsze posiedzenie mediacyjne może trwać kilka godzin, a mediacje przeciągnąć się do kilku tygodni.

W postępowaniu mediacyjnym wybór mediatora ma duże znaczenie. Mediator będzie poufną metodą rozwiązywania sporu. Po wyborze mediatora strony zawierają umowę, która określa zasady współpracy, zakres mediacji oraz wynagrodzenie.

Przebieg posiedzenia odbywa się przy udziale mediatora oraz stron. W trakcie takiego posiedzenia mediator pomaga stronom zidentyfikować problem. Jednak w momencie, kiedy strony nie są w stanie dojść do porozumienia, nie można wszcząć mediacji.

Jeżeli strony dojdą do porozumienia, wtedy można zawrzeć ugodę. Określa się również wtedy warunki dotyczące rozwiązania sporów. Ugody, które wypracowane zostały podczas mediacji zostają z mocą prawną, ale w niektórych przypadkach ugoda jest potrzebna do zatwierdzenia przez sąd.

Zalety związane z prowadzeniem mediacji

Mediacja w sprawach rodzinnych to skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów. Jest to skuteczna metoda dla wszystkich stron. Z rozpoczęciem mediacji wiąże się wiele zalet. Na pewno do zalet można zaliczyć oszczędność czasu oraz pieniędzy. Koszty mediacji są zwykle niższe niż te ponoszone w procesie sądowym. W związku z tym można liczyć na oszczędność kosztów mediacji, ale także czasu.

Mediacje odbywają się zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Proces jest poufny, więc informacje wymienienie podczas mediacji nie mogą być ujawnione do wiedzy publicznej, strony są poinformowane o obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Zgodnie z zawarciem wspólnie wypracowanej ugody następuje też współpraca. Prowadzi to do lepszych relacji oraz zrozumienia między sobą.

Bardzo często postępowanie dotyczy praw majątkowych, gdzie również pomoc ze strony mediatora jest bardzo ważna. Na stronie mediana.sos.pl można uzyskać więcej informacji.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.