Mediacja w sprawach rodzinnych. Co trzeba wiedzieć?

Mediacja w sprawach rodzinnych to proces, który umożliwia stronom konfliktu samodzielne rozwiązanie problemów przy wsparciu neutralnego mediatora. W nowym artykule wyjaśniamy, kiedy konieczne jest przeprowadzenie mediacji, na czym one polegają, kto może być mediatorem oraz jakie są korzyści płynące z tego procesu.

Mediacja w sprawach rodzinnych staje się niezbędna w sytuacjach, gdy występują konflikty związane ze sprawami małżeńskimi, separacją, rozwodem, podziałem opieki nad dziećmi, podziałem majątku czy alimentami. Mediacja przeprowadzana w sprawach rodzinnych może być zarówno dobrowolna, jak i nakazana przez sąd. Sąd może skierować strony do mediacji w przypadku, gdy uzna to za rozwiązanie sprzyjające efektywności rozstrzygnięcia sporu. Co jednak trzeba wiedzieć na temat mediacji? W jaki sposób wpływają one na przebieg postępowania sądowego? Odpowiedzi udzielamy w kolejnych akapitach.

Mediacja w sprawach rodzinnych sprawi, że obie strony konfliktu dojdą do porozumienia

Na początku warto wyjaśnić, kim jest mediator. Zgodnie z prawem, jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia mediacji w postępowaniu sądowym. Mediator powinien posiadać odpowiednie umiejętności komunikacyjne, empatię oraz wiedzę na temat prawa rodzinnego. Osoby zainteresowane zostaniem mediatorem w sprawach rodzinnych powinny przejść odpowiednie szkolenie oraz uzyskać certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje. Następnie dokonuje się wpisu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego. Przepisy mówią również, że niezbędnym warunkiem jest też znajomość języka polskiego oraz ukończenie 26 roku życia.

Mediacja w kwestii sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Jak przebiega pierwsze posiedzenie mediacyjne?

Mediacje w sprawach rodzinnych są procesem dobrowolnym i poufnym, w którym strony konfliktu spotykają się z neutralnym mediatorem w celu znalezienia satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania. Podczas mediacji strony mają możliwość otwartej rozmowy, wyrażenia swoich potrzeb, obaw i oczekiwań. Zadaniem mediatora jest pomoc w komunikacji, wsparcie strony w zidentyfikowaniu problemów oraz kierowanie rozmową w sposób umożliwiający dojście do porozumienia.

Proces mediacji obejmuje kilka etapów. Pierwszym jest przedstawienie przed mediatora zasad i złożenie zapewnienia, że wszelkie dyskusje pozostaną poufne. Na kolejnym etapie strony wyrażają swoje stanowiska i potrzeby. W trakcie dalszych spotkań mediator pomaga stronom w wypracowaniu kompromisowych rozwiązań – ten etap może trwać aż do osiągnięcia pełnego porozumienia. Ostateczne porozumienie jest spisywane w formie ugody, którą podpisują obie strony. Na samym końcu mediacji zostaje sporządzony protokół. Zgodnie z prawem, mediator przekazuje sądowi protokół oraz dostarcza go stronom mediacji. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na mediana.sos.pl.

Ile wynosi wynagrodzenie mediatora i inne opłaty, jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych?

Osoby planujące uczestnictwo w mediacjach na pewno zastanawiają się, jak wyglądają poszczególne pozycje cennika ośrodka mediacyjnego. Warto więc dowiedzieć się, ile wynosi wysokość wynagrodzenia mediatora. W przypadku mediacji prowadzonych w sprawach majątkowych, opłata pobierana przez mediatora powinno wynosić 1 proc. wartości ruchomości lub nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Warto jednak zaznaczyć, że ta kwota nie powinna być niższa niż 150 złotych i wyższa niż 2000 złotych. W sprawach niemajątkowych opłata wynosi od 100 do 150 złotych za jedno posiedzenie. Możliwe jest ponadto doliczenie opłaty za wynajem pomieszczenia – ta może wynosić do 70 złotych.

Do kosztów mediacji dolicza się również odpowiedni podatek VAT. Warto również pamiętać, że sąd może nałożyć karę za brak udziału w postępowaniu mediacyjnym. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, jeśli nieobecność będzie nieuzasadniona, a strona wyraziła wcześniej zgodę na postępowanie mediacyjne.

Przeprowadzenie mediacji a uprawnienia i dochowanie obowiązku zachowania tajemnicy mediacji

Przeprowadzenie mediacji wiąże się z wieloma korzyściami dla obu stron. Najważniejsze z nich to:

  • skrócenie czasu i kosztów postępowania: mediacja może być znacznie krótsza i tańsza niż tradycyjne postępowanie sądowe i umożliwia szybsze rozwiązanie sporu;
  • poufność: mediacja odbywa się w poufności, dzięki czemu strony mają pełną kontrolę nad procesem i decyzjami podejmowanymi w jej trakcie;
  • poprawa relacji: mediacja może pomóc w poprawie komunikacji i relacji między stronami, co jest szczególnie istotne w przypadku konfliktów rodzinnych.

Co trzeba wiedzieć przed przeprowadzeniem mediacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego?

Jak widać, mediacja w sprawach rodzinnych może być skutecznym narzędziem do rozwiązywania konfliktów w życiu rodzinnym. Dzięki temu procesowi strony mogą samodzielnie rozwiązać spory, co przynosi szereg korzyści – zarówno dla nich samych, jak i dla systemu sądownictwa. Dlatego też mediacja zyskuje coraz większą popularność jako ważny element postępowań prowadzonych na gruncie prawa rodzinnego.

[ Treść sponsorowana ]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.