Wszystko co musisz wiedzieć o artykułach i ich pisaniu

Artykuł to rodzaj tekstu, w którym autor przedstawia swoje poglądy, opinie lub informacje na dany temat. Artykuły często publikowane są w gazetach, czasopismach, na stronach internetowych lub w formie drukowanej.

Artykuły mogą być różnego rodzaju, np.:

 • publicystyczne, w których autor przedstawia swoje poglądy na aktualne wydarzenia lub sprawy społeczne,
 • naukowe, w których autor prezentuje wyniki swoich badań lub opisuje nowe odkrycia,
 • popularnonaukowe, w których autor przedstawia ciekawe informacje z danej dziedziny w przystępny sposób,
 • felietony, w których autor pisze o swoich doświadczeniach, przemyśleniach lub refleksjach.

Artykuły powinny być napisane w przystępny i zrozumiały sposób, zawierać wartościową i rzetelną informację oraz mieć spójną i logiczną strukturę. Powinny także być interesujące i zachęcać do dalszego czytania.

Jak napisać dobry artykuł?

Aby napisać dobry artykuł, należy zadbać o kilka ważnych elementów:

 1. Temat: artykuł powinien dotyczyć interesującego i aktualnego tematu, który będzie ciekawy dla czytelników.
 2. Struktura: artykuł powinien mieć logiczną i spójną strukturę, z odpowiednimi nagłówkami i podziałem na akapity, co ułatwi czytanie i zrozumienie treści.
 3. Język: artykuł powinien być napisany w przystępnym i zrozumiałym języku, unikając trudnych słów i skomplikowanych zwrotów.
 4. Merytoryka: artykuł powinien zawierać wartościową, rzetelną i sprawdzoną informację, opartą na różnych źródłach.
 5. Styl: artykuł powinien być napisany w interesujący i atrakcyjny sposób, tak aby przyciągnąć uwagę czytelników i zachęcić ich do dalszego czytania.
 6. Poprawność językowa: artykuł powinien być poprawny pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym.
 7. Zakończenie: artykuł powinien mieć jasne i logiczne zakończenie, podsumowujące główne idee i wnioski.

Oprócz tych podstawowych zasad, ważne jest także, aby artykuł był ciekawy i aktualny, a także aby był przystosowany do odbiorcy, do którego jest kierowany. Pamiętaj, że dobry artykuł to taki, który zachęca czytelników do refleksji i dalszego zainteresowania tematem.

Gdzie szukać informacji przy pisaniu artykułu?

Przy pisaniu artykułu warto korzystać z różnych źródeł informacji, aby mieć pewność, że treść jest rzetelna i sprawdzona. Możesz szukać informacji m.in.:

 • w książkach i czasopismach specjalistycznych,
 • w internecie, np. na stronach rządowych, instytucji naukowych, serwisów branżowych,
 • w bibliotekach, archiwach i muzeach,
 • u ekspertów i specjalistów z danej dziedziny, np. poprzez wywiady lub konsultacje.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić, czy źródła są wiarygodne i rzetelne. Ważne jest także, aby cytować źródła i podawać odnośniki do nich w artykule, aby umożliwić czytelnikom sprawdzenie ich samodzielnie.

Co czyni artykuł ciekawym?

Ciekawy artykuł to taki, który zainteresuje czytelników i zachęci ich do dalszego czytania. Aby artykuł był ciekawy, może zawierać np.:

 • interesujący i aktualny temat,
 • ciekawe i zaskakujące informacje,
 • nowe spojrzenie na dany temat,
 • ciekawe przykłady i analogie,
 • humorystyczne elementy,
 • ciekawe ilustracje lub zdjęcia,
 • zabawne tytuły i nagłówki.

Ważne jest także, aby pisać w przystępny i zrozumiały sposób, unikając trudnych słów i skomplikowanych zwrotów. Dobrze jest także zadbać o atrakcyjną szatę graficzną artykułu, taką jak odpowiednie nagłówki, podział na akapity czy odpowiednie ilustracje.

Jaką długość powinien mieć artykuł?

Długość artykułu zależy od jego rodzaju oraz od miejsca, w którym będzie publikowany. W przypadku artykułów publicystycznych lub felietonów, długość może wynosić od kilku do kilkudziesięciu stron. Natomiast artykuły naukowe zazwyczaj są dłuższe i mogą mieć nawet kilkaset stron.

Jeśli chodzi o artykuły publikowane w internecie lub w gazetach, zazwyczaj są one krótsze i mogą mieć od kilku do kilkudziesięciu stron. Ważne jest jednak, aby nie sugerować się tylko długością artykułu, ale przede wszystkim jego jakością i treścią. Dobry artykuł może być krótki, ale również długi, jeśli jest interesujący i zawiera wartościową informację.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.