Recykling odpadów – jakie są etapy i rodzaje recyklingu?

Recykling odpadów definiowany jest najczęściej jako jedna z metod ochrony środowiska przyrodniczego. Przetwarzanie odpadów jest bowiem niezwykle skutecznym sposobem ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszania zużycia różnego rodzaju zasobów naturalnych. Czym w istocie jest recykling, jakie stosuje się jego warianty i jak wygląda jego przebieg?

Na czym polega recykling odpadów i jakie są jego rodzaje?

Na recykling odpadów składa się w praktyce wiele różnych czynności. Wszystkie one mają jednak na celu takie przekształcenie odpadów, by te dało się ponownie wykorzystać. Taka jest zresztą najprostsza definicja recyklingu, który wyjaśnia się jako ponowne użycie czy nawet powrót do obiegu. Proces ten może przebiegać z zastosowaniem różnych metod przekształceń odpadów, a także zmierzać do różnych celów. Recykling odpadów może dążyć do odzyskania surowców z poddawanych przetworzeniu odpadów, a może też na przykład mieć na celu odzyskanie energii. To właśnie te różnice pozwalają wyodrębnić różne rodzaje recyklingu śmieci, w tym m.in. recykling materiałowy, recykling surowcowy oraz recykling energetyczny. Recykling odpadów można ponadto różnicować, biorąc pod uwagę charakter przekształceń, jakim poddaje się śmieci. W tym kontekście opisuje się m.in. recykling organiczny, który wykorzystuje działanie mikroorganizmów, recykling termiczny oparty na przekształceniach termicznych, a także recykling chemiczny, w którym ważną rolę odgrywa użycie różnorodnych substancji chemicznych.

Jakie etapy obejmuje przetwarzanie odpadów?

Recykling odpadów rozpoczyna się już na etapie segregowania śmieci. Segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania pozwala odseparować od reszty odpadów strumień śmieci danego typu i przekierować go od razu do przetworzenia. Recykling odpadów wymaga następnie bardzo często rozdrobnienia odpadów i odseparowania od siebie różnych surowców. Często na tym etapie stosuje się specjalne młyny, sita, magnesy, dmuchawy itp. Bywa, że śmieci są też wcześniej ręcznie rozbierane i demontowane, np. urządzenia elektroniczne, sprzęty gospodarstwa domowego, samochody itd. Recykling odpadów w kolejnej fazie ma na celu dokładne oczyszczenie poddawanych przekształceniom śmieci. Odpady są więc dokładnie myte i oczyszczane z zanieczyszczeń (np. farb), a następnie suszone. W dalszej kolejności zachodzą czynności, których charakter zależny jest już od rodzaju odpadu. Tworzywa sztuczne są wytłaczane i formowane w granulki, które mogą posłużyć do wytworzenia nowych artykułów plastikowych, odseparowane od siebie i oczyszczone metale przetapia się na sztaby i odsyła do hut i odlewni, a z makulatury wytwarzana jest specjalna masa celulozowa.

Profesjonalny recykling odpadów – kto się nim zajmuje?

Recykling odpadów może być przeprowadzany jedynie przez firmy, które pozyskały na tego rodzaju działalność pozwolenie, a także dysponują odpowiednią infrastrukturą i technologią. Jednym z liderów i innowatorów w branży przetwarzania odpadów jest firma Stena Recycling, która prowadzi aż 160 zakładów w siedmiu krajach Europy, m.in. w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, a także w Polsce, gdzie działają nowoczesne zakłady recyklingu metali, elektroniki i tworzyw sztucznych. Stena Recycling prócz tego, że pomaga firmom z różnych branż zamykać obieg i podnosić poziom recyklingu, sama przetwarza odpady wszystkich frakcji i to na ogromną skalę. Według ostatnich raportów Stena Recycling każdego roku zbiera i poddaje recyklingowi ponad 6 milionów ton odpadów!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.