Inwestowanie w ETF – praktyka

Inwestowanie w ETF-y zyskuje coraz większą popularność wśród inwestorów realizujących strategię długoterminową. Jak zatem zacząć inwestować w ETF-y? Dlaczego warto to robić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są ETF-y?

Chcąc przedstawić to, w jaki sposób inwestować w ETF-y i dlaczego warto to robić należy najpierw wyjaśnić to, czym w ogóle są tego typu fundusze. Otóż, ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, który jest notowany na giełdzie. W efekcie jego cechami charakterystycznymi jest bieżąca wycena oraz wysoka płynność. Warto jednak mieć świadomość, że nie są to jedyne kwestie odróżniające ETF-y od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ponieważ odmienny jest również cel ich działania. ETF-y nie starają się bowiem przynieść inwestorowi możliwie najwyższego zysku, ponieważ funkcjonują po to, by wiernie naśladować dany instrument bazowy. Co może nim być? Otóż, w przypadku ETF-ów z reguły są to indeksy giełdowe, jednak warto mieć świadomość, że rolę instrumentu bazowego mogą pełnić również waluty, surowce, koszyki akcji, czy nawet kryptowaluty. W praktyce ETF tworzą akcje dokładnie tych samych spółek, które wchodzą w skład danego indeksu giełdowego. Powoduje to, że każda zmiana jego wartości przekłada się na identyczną zmianę wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Inwestowanie w ETF-y – jak zacząć?

Chcąc zacząć inwestować w ETF-y należy wiedzieć, że może to robić praktycznie każdy. Zakup jednostek uczestnictwa tego typu funduszy wymaga bowiem jedynie posiadania rachunku maklerskiego. Jego prowadzeniem zajmuje się broker, który pełni rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Istotne w tym przypadku jest to, by wybrać odpowiedni rachunek maklerski, ponieważ konta oferowane przez poszczególnych brokerów znacznie się od siebie różnią. Co zatem wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Co przemawia za tym, by inwestować w ETF-y? Przede wszystkim to, że fundusze tego typu doskonale sprawdzają się przy realizacji strategii długoterminowej. Pozwalają bowiem osiągać stabilne zyski w długoterminowej perspektywie, co jest efektem tego, że większość indeksów giełdowych na przestrzeni lat rośnie. W efekcie ich naśladowanie może być korzystniejsze niż próby samodzielnego szukania okazji inwestycyjnych. Za inwestowanie w ETF-y przemawia także dostępność, która jest efektem między innymi niskiej progu wejścia w inwestycję. Można bowiem kupować nawet pojedyncze jednostki uczestnictwa funduszy ETF. Niewątpliwą zaletą są również niskie opłaty za zarządzanie, co jest efektem tego, że jest ono klasyfikowane jako zarządzanie pasywne.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w ETF-y w praktyce nie jest trudne. Warto jednak pamiętać, że wiąże się ono z ryzykiem, które jest nieodzownym elementem inwestowania na rynkach kapitałowych i może przyczynić się do poniesienia strat.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.